Organizačné pokyny XI. ročníka súťaže o Putovný spišskosobotský kotlík vo varení guláša dňa 21.5.2016

 • Súťaž organizuje Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota za účelom zábavy a recesie pre obyvateľov Spišskej Soboty a zvyšku sveta.
 • Súťaž sa uskutoční dňa 16.5.2015 na nádvorí hasičského zboru v Spišskej Sobote. Prístup na nádvorie je z Brokoffovej ulice č. 2224/28, alebo zo Sobotského námestia.
 • V prípade, že súťaže sa zúčastni viac ako 35 družstiev, bude táto organizovaná na tzv "zimušnej" strane Sobotského námetia v Spišskej Sobote.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť jedno až päťčlenné domáce i medzinárodné družstvá.
 • Autom sa súťažiace družstvá sa dostanú na nádvorie hasičského dvora z Brokoffovej ulice. Prístup áut na nádvorie bude povolený len súťažiacim a to od 6,45 hod. do 8,45 hod. Najneskôr o 8,55 hodine musia všetky motorové vozidlá opustiť nádvorie.
 • Súťažné družstvá sa môžu na súťaž prihlásiť na mob. 0905745773 u Viliama Kocúna a na 0948013627 u predsedu DHZ Jána Žabku, alebo e-mailom na adrese archivovanie@archivovanie.sk.
 • Registrácia družstiev bude dňa 16.5.2015 v čase od 8:30 hod.- 8:55 hod.
 • Zápisné na súťaž činí 6,00 EUR za jedno družstvo. Veliteľ družstva je povinný zložiť zápisné pri registrácií družstva.
 • Začiatok súťaže je o 9:00 hod. Začiatok súťaže sa ohlási hasičskou trúbou. Zaznie slovenská štátna hymna a na žrď bude vztýčená slovenská zástava.
 • Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie guláša ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady a nebezpečenstvo.
 • Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Sobote zabezpečí pre súťažiacich studenú pitnú vodu, palivové drevo, igelitové vrecia na odpad a odvoz smetí.
 • Guláš musí byť dovarený 21.5.2016 do 12,30 hod.
 • Guláš sa bude divákom podávať na základe stravných lístkov vydaných Dobrovoľným hasičským zborom za cenu 2,00 Eur. S odkúpeným stravným lístkom divák dostane i umelohmotnú misku a lyžicu. Po skončení súťaže dostane súťažiaci od DHZ 1,80 Eur za jeden odobratý stravný lístok. Vyúčtovanie stravných lístkov zo strany súťažiacich voči DHZ Spišská Sobota sa musí vykonať najneskôr do 15,00 hod.
 • Diváci si môžu zakúpiť stravné lístky u organizátora podujatia a nechať si načerpať od hociktorého súťažiaceho guláš v objeme 0,33 litra.
 • Súťažiť sa bude o dve ceny:
  - o divácku cenu
  - o Putovný spišskosobotský kotlík.
 • Dňa 21.5.2015 v čase od 13,30 – 14,30 hod. prebehne vyhodnotenie súťaže formou dražby o hlavnú cenu t.j. Putovný spišskosobotský kotlík a vyhodnotenie diváckej ceny.
 • Sprievodnou akciou bude akcia "Udeľ družstvu certifikát za najchutnejší guláš" pri ktorej budú môcť konzumenti udeľovať certifikáty tým družstvám, ktoré podľa nich navarili najlepší guláš. Cena certifikátu je 5 Eur. Družstvo, ktoré dostane od divákov najviac certifikátov, získa divácku cenu.
 • Predpokladané ukončenie podujatia o 16,00 hod.