Víťazi:

1. ročník, dňa 7.10.2006, víťaz Michal Guzi,
cenu vydražil za 5 600,- Sk

2. ročník jarné kolo, dňa 12.5.2007, víťaz PhDr. Lukáš Kocún,
cenu vydražil za 6 500,- Sk

2. ročník jesenné kolo, dňa 29.9.2007, víťazi Ján Žabka,
Albert Neupaver, Igor Sýkora, Vladimír Forro,
cenu vydražili za 9 500,- Sk

3. ročník jarné kolo, dňa 17.5.2008, víťazi Juraj Pisarčík,
MVDr. Peter Žoldoš,
cenu vydražili za 10 455,- Sk

3. ročník jesenné kolo, dňa 6.9.2008, víťazi Ing. Jaroslav Ščurka, Róbert Okoličani, Aurel Vrašťák, Jozef Lovas,
Pavol Klenovský
Cenu vydražili za 14 000,– Sk

4. ročník jarné kolo, dňa 16.5.2009, víťazi Marcel Olajoš, Rudolf Kovalčík, Peter Biščák, Dušan Blaško
Cenu vydrazili za 380,– Eur

4. ročník jesenné kolo, dňa 12.9.2009,
víťazi Evka Neupauerová, Renča Guziová, Daška Tomašiaková
a Ing. Ľubomír Brath,
cenu vydražili za 555,- Eur, t.j. 16 720,- Sk

5. ročník, dňa 22.5.2010, víťazi PhDr. Ľuboš Olejník, Martin Medvecký, Marek Gmitro, Martin Sedlák
Cenu vydražili za 410,– Eur

6. ročník, dňa 14.5.2011, víťazi Peter Šifra, Ladislav Lauko, Erik Šifra, Mária Šifrová
Cenu vydražili za 427,– Eur

7. ročník, dňa 26.5.2012, víťazi Ing. Rudolf Nikerle, Roman Kapsdorfer, Eduárd Gnida, Erik Nikerle, Marek Nikerle
Cenu vydražili za 260,– Eur

8. ročník, dňa 25.5.2013, víťazi Jozef Drefko, Radomír Gula, Ján Husár, Pavol Mahdal, Anton Kohút
Cenu vydražili za 260,– Eur